นพ.ศุภวีร์ พงษ์เมษา (หมอวีร์)

หมอวีร์ ศุภวีร์ พงษ์เมษา

นพ.ศุภวีร์ พงษ์เมษา (หมอวีร์)
Supawee Pongmesa, M.D. (Dr.We)

แพทย์ประจำคลินิกเชี่ยวชาญด้านการรักษารอยโรคประเภทเม็ดสีดำด้วยโปรแกรม Picosure PRO / Picosure และการปรับสภาพผิว (Skin quality) และแก้ปัญหาผิว (Skin correction) ด้วยโปรแกรม Linear Lift / Potenza และ MCL Dermablate (Erbium:YAG)

  • แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (Doctor of Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital)
  • Certificate in Anti-aging in Practice, Mae Fah Luang University
  • Certificate in Recent Advances in Aesthetic Dermatology, Mae Fah Luang University
Share the Post:

บทความอื่น ๆ

Scroll to Top